Tag Archives: tỉ phú dầu mỏ Gordon Getty

Thú tiêu khiển của 6 vị tỉ phú với ý nghĩa “tiền không là tất cả”

Thú tiêu khiển của 6 vị tỉ phú với ý nghĩa “tiền không là tất cả”

Câu “Tiền không mua được hạnh phúc!” có lẽ không đúng với một số tỉ phú người Mỹ. Với tài sản kếch xù, họ có thể làm được nhiều điều… Read more »