Tag Archives: Nỗi khao khát có con

Nguyên nhân gây bất ngờ của các hung thủ bắt cóc trẻ sơ sinh ở nước Pháp

Nguyên nhân gây bất ngờ của các hung thủ bắt cóc trẻ sơ sinh ở nước Pháp

Có điều lạ lùng: họ không phải để vòi tiền, không hề ngược đãi nạn nhân, mà trái lại còn đối xử rất tốt trước khi trả lại hoặc bỏ… Read more »