Tag Archives: Nghệ thuật hay phi nghệ thuật

Phong cách Avant Garde: Nghệ thuật hay phi nghệ thuật ??

Phong cách Avant Garde: Nghệ thuật hay phi nghệ thuật ??

Avant Garde, hay còn được biết đến dưới cái tên phim tiên phong, hoặc phim thể nghiệm là một hình thức nghệ thuật thuộc về điện ảnh mà không được… Read more »